PORTFOLIO

System informatyczny CRM usprawniający procesy rekrutacyjne

Aplikacja w modelu SaaS służy do przechowywania danych kandydatów i automatyzacji procesu rekrutacyjnego. Pozwala na wyszukiwanie, profilowanie oraz generowanie dokumentów dotyczących kandydatów. Ustandaryzowuje i automatyzuje komunikację pomiędzy kandydatami, rekruterami i pracodawcami.

Oprogramowanie przetwarzające dane biologiczne

System informatyczny będący wewnętrzną bazą instytutu, centralizujący bazę danych o szczepach bakterii np. lekowrażliwość, danych statystycznych czy typowaniach genetycznych. Program pozwala na walidację wprowadzanych danych, szukanie, raportowanie, ograniczanie dostępu, import z .xls, czy integrację z zewnętrznymi systemami typowania genetycznego.

Rozwiązanie aktualizujące ceny

Wprowadziliśmy infrastrukturę zajmującą się obsługą detalicznej sieci sprzedaży artykułów samochodowych. Głównym celem było stworzenie sieci, która nie tylko pozwoli na aktualizację cen w czasie rzeczywistym we wszystkich punktach sprzedaży, ale także natychmiastowe reagowanie na kursy walut.

Oprogramowanie do testów programistycznych na żądanie

System informatyczny służy do przeprowadzania testów, mających na celu szybką preselekcję kandydatów na konkretne stanowiska programistyczne. Wysoka automatyzacja i prosty dostęp do przeprowadzanych testów ma na celu optymalizację pierwszych kroków rekrutacji.