AUTOMATYZACJA W HUMAN RESOURCES

System informatyczny CRM usprawniający procesy rekrutacyjne

Aplikacja w modelu SaaS służy do przechowywania danych kandydatów i automatyzacji procesu rekrutacyjnego. Pozwala na wyszukiwanie, profilowanie oraz generowanie dokumentów dotyczących kandydatów. Ustandaryzowuje i automatyzuje komunikację pomiędzy kandydatami, rekruterami i pracodawcami.

ZADANIE

Zaprojektowanie i stworzenie rozwiązania, które uprości tradycyjny model rekrutacji oraz pozwoli na:

 1. automatyzację procesów rekrutacyjnych
 2. elastyczny model danych kandydatów, łatwy w rozszerzaniu i przeszukiwaniu
 3. generację dokumentów np. CV bezpośrednio z systemu
 4. sprawną komunikację pomiędzy kandydatem, rekruterem i pracodawcą
 5. kontrolę nad poszczególnymi procesami rekrutacji
 6. audyt aktywności użytkowników systemu
 7. zapewnienie bezpieczeństwa danych i zgodność z wytycznymi GIODO i RODO
 8. integracja z zewnętrznymi systemami, np systemem testów on-line

ROZWIĄZANIE

Opracowaliśmy oprogramowanie typu CRM w modelu SaaS, spełniające zadanie platformy rekrutacyjnej. Użytkownik ma dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową, co bardzo ułatwia korzystanie z aplikacji.

 

System służy do przechowywania danych kandydatów i automatyzacji procesu rekrutacyjnego. Pozwala na wyszukiwanie, profilowanie oraz generowanie automatycznych dokumentów dotyczących kandydatów. Umożliwia komunikację pomiędzy poszczególnymi  użytkownikami.

ROLE

Aplikacja posiada następujące role:

 1. Administrator
 2. Rekruter
 3. Przedstawiciel pracodawcy
 4. Kandydat

które mają różne funkcję i dostępy do danych w zależności od potrzeb.

 

Kandydat wyraża chęć uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym wypełniając niezbędny formularz i ma możliwość załączenia swojego CV w różnych formatach (doc, txt, pdf).

W dowolnym momencie możemy zobaczyć na jakim etapie jest kandydat, sprawdzić opinie rekruterów, wyniki testów i decyzję pracodawcy.

 

System pomaga rekruterowi w uporządkowaniu zadań i procesów rekrutacji. Aplikacja umożliwia w łatwy sposób wyszukać kandydata o określonych umiejętnościach i polecenia go pracodawcy.

 

Pracodawca może przeglądać profile kandydatów i generować CV. Komunikacja z rekruterem przebiega w bardzo sprawny sposób i natychmiast wiadomo o decyzji i statusie kandydata.

PROCES

Projekt jest wykonany w technologiach opartych na języku Java. Użyte technologie Java 8, Spring Boot, Junit, GhostJS + Selenium, Thymeleaf, Bootstrap, JQuery, Hibernate, H2 DB. Do hostowania projektu została użyta usługa Git Lab, na której znajduje się repozytorium kodu, project management i system continuous deployment. Instancja produkcyjna umieszczona jest na platformie Digital Ocean, zapewniając bardzo duży uptime, bezpieczeństwo danych, rozszerzalność i backup.

 

Po każdej zmianie w kodzie aplikacja testowana jest automatycznie testami jednostkowymi i E2E. Ponadto wykonywana jest zautomatyzowana migracja bazy danych środowisk deweloperskich i produkcyjnego, backup bazy produkcyjnej i update stanu budowania do ogólnego wglądu. System continuous deployment jest zaprojektowany z myślą o minimalizacji czasu turn-around (całość procesu zajmuje 10 minut od commitu kodu do uruchomienia zaktualizowanej aplikacji), wczesnego wykrywania błędów i one-click kompletnego deploymentu na produkcji.

WYNIK

Platforma rekrutacyjna została z powodzeniem wdrożona. Obecnie w większości zajmujemy się utrzymaniem, refactoringiem włącznie z podbijaniem wersji zależności, w celu utrzymania kodu w jak najlepszej kondycji. Nowe funkcjonalności dotyczą głównie rozbudowy warstwy komunikacji z pracodawcami.