USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ DETALICZNĄ

Rozwiązania przekazujące ceny w czasie rzeczywistym

Wprowadziliśmy infrastrukturę zajmującą się obsługą detalicznej sieci sprzedaży artykułów samochodowych. Głównym celem było stworzenie sieci, która nie tylko pozwoli na aktualizację cen w czasie rzeczywistym we wszystkich punktach sprzedaży, ale także natychmiastowe reagowanie na kursy walut.

ZADANIE

Klient z Ukrainy z branży automotive zajmuje się prowadzeniem detalicznej sieci sprzedaży artykułów samochodowych. Jest wiodącą firmą w swoim regionie. Niestabilność waluty ukraińskiej (hrywny) zmusza do częstej zmiany kursu, a za tym idzie zmiana cen na sprzedawane produkty.

 

Główny magazyn klienta nie posiadał sprawnego połączenia z punktami sprzedaży detalicznej, co nie pozwalało na dostatecznie szybkie reagowanie na fluktuacje cenowe. System ma zapewnić znaczne zwiększenie konkurencyjności, redukcję opóźnienia w reakcji na zmiany i optymalizację struktury sprzedażowej w niestabilnym gospodarczo otoczeniu.

ROZWIĄZANIE

Stwierdziliśmy że najlepszym rozwiązaniem będzie integracja dotychczasowego systemu księgowo-sprzedażowego z pojedynczymi detalicznymi punktami sprzedaży. Wymagało to wymiany serwera i kupna dodatkowych jednostek komputerowych w punktach sprzedażowych. Dodaliśmy również moduł odpowiadającego za zmianę ceny według wskazanego kursy walut.

Połączenie z centralną bazą

Punkty sprzedaży naszego klienta nie były połączone z serwerem głównym. Ewidencja sprzedaży w punktach odbywała się za pomocą oprogramowania, które było zainstalowane na komputerach lokalnych lub w formularzach typu excel.

Internet

Najpierw zadbaliśmy o dostęp do Internetu, z uwagi na to że w dużej części punktów sprzedaży nie było sprawnego połączenia internetowego. W niektórych lokalizacjach musieliśmy użyć internetu mobilnego, ponieważ doprowadzenie internetowego kablowego było zbyt drogim rozwiązaniem.

Sprzęt Komputerowy

Dokupiliśmy stacje komputerowe i zainstalowaliśmy odpowiednie oprogramowanie. Do serwerowni poleciliśmy serwery marki Dell z uwzględnieniem zapasu mocy, wg. naszych oszacowań powinno starczyć na najbliższe 10-15 lat.

Szkolenie dla handlowców

Razem z działem handlowym stworzyliśmy szkolenia dla handlowców w punktach sprzedaży detalicznej z obsługi oprogramowania sprzedażowego.

Oprogramowanie handlowe

Klient wykorzystywał oprogramowanie “1C”, które umożliwiało zarządzanie punktami sprzedaży. Wprowadziliśmy dedykowane usprawnienia w interfejsie użytkownika upraszczające pracę w aplikacji.

Moduł aktualizacji cen i analiza wyników finansowych

Jako, że zakup towarów odbywa się w różnych walutach (hrywnach, dolarach i euro), jednym z najważniejszych wymagań projektu było stworzenie modułu aktualizacji ceny produktów wg aktualnego kursu walut.

Analiza finansów firmy

Analiza wyników w hrywnach nie odzwierciedlała rzeczywistej sytuacji finansowej spółki. Opracowaliśmy rozwiązanie które umożliwiało specyficzne raportowanie zależne od waluty sprzedaży. Dzięki temu możliwa stała się kalkulacja związana z przewalutowaniem, co zapewniło bardziej realny pogląd na sytuację finansową firmy.

Statystyki i predykcja popytu

Klient posiada specyficzny model audytu, który nie był kompletnie wspierany przez używane oprogramowanie sprzedażowe. W wyniku konsultacji ze specjalistami z “1C” podjęliśmy decyzję o aktualizacji oprogramowania, co wiązało się z utratą statystyk dla działu zamówień. Opracowaliśmy system pracy który pozwolił zachować możliwości przewidywania popytu.

WYNIK

W rezultacie klient otrzymał optymalizację procesów biznesowych i wyraźne oszczędności. Szacujemy że koszty uległy redukcji o około 17%, w przypadkach gwałtownych zmian kursu.